Den nya arbetsplatsen

Dynamics 365,den nya arbetsplatsen

Sättet vi jobbar på förändras 

Vår syn på jobb som en del av livet också.

"Innovation sker inte på en bestämd plats. Det är i samarbetet med kollegorna som innovation uppstår. Det är där idéer skapas. Det är där vi skapar vår företagskultur och inspireras av varandra. Och den platsen är inte längre en bestämd plats – den är där du är"


 Se föreläsning här

Under ett frukostseminarium i februari så berättade Henrik Byström på Microsoft om deras egen resa fram till dagens aktivitetsbaserade arbetssätt. 

Initiativet grundade sig i ett White paper som skrevs av Microsofts grundare Bill Gates redan år 2005. Sedan dess har många företag inspirerats att förändra sitt sätt att jobba och våga satsa på teknik för att genomföra förändringen och nå nya möjligheter.

 

Att hålla möten via Skype, dela information via molnet och ha samarbetsytor som inte styrs av platsen vi befinner oss är en stor del av Det Nya Arbetslivet. Att ge varje individ möjlighet att planera sin arbetsdag för att undvika stress och främja kreativitet likaså.


Söker du inspiration så boka in en rundtur med oss hos Microsoft eller ta med din ledningsgrupp på en upplevelsedag. Hör av dig till oss om du vill veta mer om det.